0

Winkelwagen

Bekijken Sluiten
Uw winkelmand is leeg

home expositiewederopbouwversterking dijken en duinenpartiele dijkversterkingen

Partiele dijkversterkingen

Na felle protestacties vanuit visserij en milieu viel in november 1974 het besluit om de Oosterschelde niet af te dammen, maar afsluitbaar te maken met een stormvloedkering. De consequentie was dat de eerder toegezegde veiligheid van 1/4000 jaar niet in 1978 zou worden bereikt, maar pas in 1985. Dat vond Zeeland onaanvaardbaar. De dijken konden immers op dat moment nog steeds maar een storm keren met een kans van 1/100 per jaar.
Na veel politieke druk stemde het rijk in met tussentijdse dijkversterkingen waarbij 140 kilometer dijk in 5 jaar op een veiligheidsniveau van 1/500 per jaar moest worden gebracht. Een ambitieus plan!

(Een veiligheidsniveau van 1/500 per jaar wil zeggen dat de dijken zo veilig moeten zijn dat ze bestand zijn tegen een storm die zo zwaar is dat hij maar eens in de vijfhonderd jaar voorkomt).

Vaak nog grotere veiligheid dan 1/500 jaar. De theoretische aanpak van de ontwerprichtlijnen van de Deltacommissie kon bij het ontwerpen van deze dijken niet gebruikt worden. Voor deze aanpak zijn golfmetingen nodig om de uitkomsten van de berekeningen aan de praktijk te kunnen toetsen. Deze metingen ontbraken en er was ook geen tijd om ze alsnog te doen.
Er was wél een goede reeks veekmerkwaarnemingen beschikbaar, waarmee men in staat was de kruinhoogte te bepalen die het vereiste veiligheidsniveau (1/500) garandeerden.
Het belang en de urgentie van de werken lieten geen optimalisatie van het ontwerp toe, dat had tot gevolg dat men koos voor ‘liever iets meer dan iets minder'. De dijken bieden daarom in het algemeen een grotere veiligheid dan een overstromingskans van 1/500 per jaar.

Na verhoging (en verbreding) van de dijken door het Bureau Dijkversterkingen Oosterschelde bleek dat ook vele steenbekledingen moesten worden verbeterd . Als de stormvloedkering gesloten is blijft het water namelijk op dezelfde hoogte tegen de dijk staan, waardoor de dijk op die hoogte lange tijd hoger belast wordt. Daar moet de dijk ook tegen bestand zijn. Deze werken werden in 1986 - 1987 uitgevoerd.